Katheters

Katheteriseren

Deze site gaat over het al dan niet intermitterend katheteriseren van de blaas. Ook een verblijfskatheter wordt besproken evenals het eenmalig katheteriseren.

Zelf ben ik een ervaringsdeskundige. Dit en mijn kennis van internet brachten mij ertoe een website te maken voor mensen die katheteriseren.

Katheterisatie. Waarom?

Waarom moeten mensen katheteriseren? Katheterisatie is nodig wanneer je niet zelfstandig je blaas (volledig) kunt legen of als je je plas niet goed kunt ophouden. Uiteraard kun je ook een combinatie van beiden hebben.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het meest bekende voorbeeld om een katheter te moeten gebruiken is waarschijnlijk wel een storing aan het zenuwstelsel zoals een dwarslaesie of een open rug.
Het kan ook dat een arts of verpleegkundige je moet katheteriseren ten behoeve van een onderzoek. Deze vorm zal hier niet besproken worden.

Weetje: katheterisatie werd duizenden jaren geleden al toegepast. Men deed dit met katheters van hout, goud of andere gladgemaakte materialen. Glad maken deed men met boter of olie.

Het niet volledig legen van de blaas kan voor allerlei problemen zorgen. Omdat er altijd wat urine in de blaas blijft zitten is dit een voedingsbodem voor bactieriën die weer voor o.a. een blaasontsteking kunnen zorgen. Daarnaast kan er stuwing naar de nieren optreden wat weer tot nierbeschadiging kan leiden. Het is dus zeer belangrijk dat de blaas regelmatig en volledig geleegd moet worden, iets wat je makkelijk kan bereiken met catheterisatie van de blaas.

Hoe moet je katheteriseren

Wanneer je moet gaan katheteriseren zul je altijd uitgebreid geïnstrueerd worden door een arts of incontinentieverpleegkundige. Zij zullen je uitgebreid uitleggen hoe je de catheter dient te gebruiken om op de juiste manier te katheteriseren. Om deze reden zal ik hier geen handleiding geven hoe te katheteriseren. Heb je problemen met de katheterisatie neem dan altijd contact op met je (huis)arts of incontinentieverpleegkundige!