Catheter
Andere schrijfwijze voor katheter. Hoewel de variant met een C een verkeerde schrijfwijze is word deze veel gebruikt. Een katheter is een hol flexibel slangetje om urine af te voeren uit de blaas. Ze worden echter ook gebruikt voor andere medische doeleinden, zoals bijvoorbeeld bij hartkatheterisatie.

CH (Charrière)
(CH) is maat waarmee de diameter van de katheter wordt aangegeven. 1 Charrière is 1/3 mm. Vrouwen krijgen meestal het advies voor CH 12 of 14, mannen meestal 14 of 16 CH.

Hematurie
Hematurie betekent dat er bloed in de urine zit. Dit kan wel eens gebeuren bij katheteriseren en is meestal onschuldig. Neem bij twijfel contact op met arts of incontinentieverpleegkundige.

Incontinentie
Het onvermogen om urine of ontlasting op te houden. Er is dan ook onderscheid in urine-incontinentie en ontlastingsincontinentie.

Intermitterend katheteriseren
Met onderbrekingen. Het herhaaldelijk met vaste tussenpozen katheteriseren van de blaas, waarbij de katheter elke keer weer verwijderd word.

Mictie
Het lozen van urine via de plasbuis, oftewel plassen of urineren.

Nelaton katheter
Katheter met een rechte punt.

Prostaat
Een klier die bij de man onder de blaas en om de urinebuis heen zit. De prostaat heet ook wel: voorstanderklier.

Suprapubische katheter
Verblijfskatheter die door de buikwand in de blaas is gebracht.

Tiemann katheter
Katheter voor mannen. Deze katheter heeft een gebogen punt waardoor deze meestal makkelijker is in te brengen bij bijvoorbeeld een prostaatvergroting. Door het gebogen puntje glijdt deze makkelijker langs de plasbuisvernauwing.

Transurethrale verblijfskatheter
Verblijfskatheter die via de plasbuis is aangebracht.

Uretrha
Plasbuis.

Urineretentie
Het onvermogen om te regelen hoeveel en wanneer je kunt plassen. Bijvoorbeeld een zwakke urinestroom, het gevoel de blaas niet volledig te kunnen legen of helemaal niet kunnen plassen (volledige urineretentie). Je krijgt dus een ophoping van urine in de blaas. Retentie betekent: vasthouden.

Uroloog
Chirurgische specialisatie die zich bezighoudt met (operatieve) behandelingen van de urinewegen. Organen die onder de urologie vallen zijn de nieren, urineleiders, blaas, urinebuis, penis, scrotum, testes, en de prostaat.

Verblijfskatheter
Deze wordt via de plasbuis of buikwand ingebracht met de bedoeling voor langere tijd te blijven zitten.